2006-03-10

Melodifestivalen är en typisk spelrelaterad företeelse som borde analyseras ur ett spelarkitektoniskt perspektiv. Den relevanta frågan är i TV-sammanhang: hur bidrar en förbättrad spelmotor till underhållningen?

Ett genomarbetat game play skulle resultera i följande effekter.
  • Deltagarna i spelet ser hur de kan påverka utgången på ett tydligare sätt.'
  • Både tittare, artister och personer i lokalen skulle bli aktiva agenter i spelet. Enligt devisen, alla komponenter i spelet skall fylla en funktion.
  • Känslan av nepotism och förregiserat jippo skulle försvinna.
Nu är det lätt att dissa en sådan urgammal företeelse som melodifestivalen. Skulle jag haft obegränsat med pengar och mer än ett skålpund pondus hade jag nog gått in och råddat till ett helt annat upplägg.

Inga kommentarer: