2006-07-04

KONG is KING

Så här skrev nätspeltidningen KONG om oss i går.

Och sedan dök han från trampolinen /Johan EL

Inga kommentarer: